BT Varlık Elden Çıkarma Çözümleri

BT Varlık Elden Çıkarma Çözümleri

BT Yaşam Döngüsü
Ömrünü Tamamlamış ve Kullanım Sonu BT Donanımları

Dijital çağda işletmeler, faaliyetlerini büyük ölçüde bilgi teknolojilerine (BT) dayandırmaktadır. Ancak, teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, işletmelerin karşılaştığı önemli bir zorluk, BT varlıklarını etkin bir şekilde yönetmek ve güncellemektir. İşletmeler, etkili BT varlık yönetimi ile BT donanımlarını sürdürülebilir ve sorumlu bir şekilde yönetebilir ve varlıklarının yaşam döngülerinin sonunda BT varlık elden çıkarma süreci ile işletme için önemli faydalar sağlayabilir. Ancak, bu faydaları elde etmek için izlenmesi gereken temel hususları ve en iyi uygulamaları anlamak hayati önem taşımaktadır.

BT Varlık Elden Çıkarma (ITAD)

Şirketler, güvenlik ve uyumluluk gereksinimlerini karşılamak, çevresel etkiyi azaltmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla BT varlık elden çıkarma hizmetlerine ihtiyaç duyarlar. Bu süreç, emekliye ayrılan BT ekipmanlarının etkili bir şekilde yönetilmesini sağlar. Güvenli veri imhası, yeniden kullanım, yeniden satış ve geri dönüşüm adımlarını barındırır.

BT varlık elden çıkarma servisimizi, işletmenizin Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim programınızın ayrılmaz bir parçası haline getirerek, sürdürülebilirlik hedeflerinize katkıda bulunmaktan memnuniyet duyarız.

Standart BT Varlık Elden Çıkarma (ITAD) Sürecimizde Ne Yapıyoruz

Kullanımdan kaldırılan BT donanımlarınız için;

  • Elden çıkarılacak envanterin doğrulanması ve uygun elden çıkarma yöntemini belirlemek için her bir varlığın durumunu, yaşını ve işlevselliğini değerlendirilme
  • Hassas verilerin uluslararası kabul görmüş yazılımlar ile silinmesi veya fiziksel imhası, veri güvenliği ve uyumluluk gereksinimlerinin karşılanması
  • Kullanımdan kaldırılan varlıkların güvenli lojistiği, işletme envanterine alınması ve takip sistemine kaydedilmesi, sürecin izlenebilirliğini sağlar
  • Varlıkların işlevselliğinin test edilmesi, onarımı ve yenilenmesi, kullanılabilir durumdaki ekipmanların tekrar kullanılmasını sağlar.
  • İşlevsel durumdaki varlıkların yeniden dağıtılması veya yeniden pazarlanması, kullanılamayanların ise sorumlu geri dönüşüme dahil edilmesi
  • Süreç sonunda, işletmenin sahip olduğu varlıkların detaylı bir raporu ve veri imha sertifikaları sağlanır.
  • İşletmenin BT varlık elden çıkarma sürecinin çevresel etkisi ve sürdürülebilirlik performansı hakkında detaylı raporlar sunulur.
  • Yeniden pazarlanan varlıklardan kazanılan değerin finansal ödemeleri yapılır ve ilgili taraflara bildirilir.

Uygulanabilir Cihazlar

Veri Merkezleri

Server, Modem, Router, Network Switch

Verimlilik Cihazları

PC , Laptop , Notebook, Tablet , Cep Telefonları

Ofis Cihazları

Yazıcılar, Posta Sayaçları, IP Telefon Sistemleri

Video Görüntüleme Cihazları

TV, Monitör , Diğer Görüntüleme Sistemleri

POS Cihazları

Tarayıcılar, Otomatik Ödeme Makineleri, ATM'ler, Kasalar, Tabletler

Endüstriyel Elektronik

Enstrümantasyon Cihazları, Laboratuvar Ekipmanları, Ölçüm Cihazları, Kontrol Ölçerler