Tehlikeli Atık Geri Dönüşümü: Nedir ve Neden Önemlidir?

Tehlikeli atıklar, insan sağlığı ve çevre için tehlike oluşturabilecek özel atık türüdür. Evlerden, işletmelerden ve sanayi tesislerinden kaynaklanabilir. Tehlikeli atıklara bazı örnekler şunlardır:

  • Piller
  • Ampuller
  • Elektronik
  • Boya
  • Motor yağı
  • Antifriz
  • Kimyasallar
  • Tıbbi atık

Tehlikeli atıklar uygun şekilde bertaraf edilmezse toprağa, suya ve havaya karışabilir. Bu, insanlarda ve hayvanlarda sağlık sorunlarına, ayrıca çevre kirliliğine yol açabilir.

Tehlikeli atık geri dönüşümü, tehlikeli atıkların zararlı maddelere dönüştürülmesi işlemidir. yeni ürünler yapmak için malzemeler. Bu, atık miktarını azaltmaya ve tehlikeli atıkların neden olabileceği kirliliği önlemeye yardımcı olur.

Tehlikeli atık geri dönüşümünün birçok faydası vardır, bunlara şunlar dahildir:

  • Kirliliği azaltır
  • Doğal kaynakları korur
  • Enerji tasarrufu sağlar
  • İş yaratır

Tehlikeli atık geri dönüştürülebilecek birçok farklı türü vardır. En yaygın geri dönüştürülen tehlikeli atık türlerinden bazıları şunlardır:

 

Piller: Piller, kurşun, cıva ve kadmiyum gibi çeşitli tehlikeli metaller içerebilir. Bu metaller toprağa ve suya sızabilir ve insanlarda ve hayvanlarda sağlık sorunlarına neden olabilir. Piller geri dönüştürüldüğünde, bu metaller çıkarılabilir ve yeni ürünlerde kullanılabilir.

 

Ampuller: Ampuller, cıva içeren bir tür floresan lambadır. Cıva, sinir sistemine zarar verebilecek bir nörotoksindir. Ampuller geri dönüştürüldüğünde cıva çıkarılır ve güvenli bir şekilde atılır.

 

Elektronik cihazlar: Elektronik cihazlar, kurşun, cıva ve bromür gibi çeşitli tehlikeli maddeler içerebilir. Bu maddeler çevreye salınırsa kirliliğe neden olabilir. Elektronik cihazlar geri dönüştürüldüğünde, bu malzemeler çıkarılabilir ve yeni ürünlerde kullanılabilir.

 

Boya: Boya, kurşun ve krom gibi çeşitli tehlikeli maddeler içerebilir. Bu maddeler çevreye salınırsa kirliliğe neden olabilir. Boya geri dönüştürüldüğünde, bu malzemeler çıkarılabilir ve yeni ürünlerde kullanılabilir.

 

Motor yağı: Motor yağı, kansere neden olabilecek bir madde olan polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH’lar) içerir. Motor yağı geri dönüştürüldüğünde, PAH’lar çıkarılır ve yeni ürünlerde kullanılır.

 

Antifriz: Antifriz, etilen glikol içeren zehirli bir maddedir. Etilen glikol yutulursa böbrek yetmezliğine neden olabilir. Antifriz geri dönüştürüldüğünde etilen glikol çıkarılır ve yeni ürünlerde kullanılır.

 

Kimyasallar: Kimyasallar, çeşitli sağlık ve çevresel tehlikelere neden olabilecek çok çeşitli maddeler içerebilir. Kimyasallar geri dönüştürüldüğünde, tehlikeli bileşenler çıkarılabilir ve güvenli bir şekilde atılabilir.

 

Tıbbi atık: Tıbbi atık, enfekte kan ve vücut sıvıları gibi çeşitli tehlikeli maddeler içerebilir. Bu maddeler uygun şekilde bertaraf edilmezse hastalığa neden olabilir. Tıbbi atık geri dönüştürüldüğünde, tehlikeli malzemeler çıkarılır ve güvenli bir şekilde atılır.

 

Tehlikeli atık hizmetler kartı-min

Tehlikeli atıkları geri dönüştürmenin birçok yolu vardır. En yaygın yollardan bazıları şunlardır:

 • Tehlikeli atık kabul eden lisanslı bir şirket ile anlaşın. Bu şirketler, tehlikeli atıkları toplamak, taşımak ve uygun şekilde imha etmek için özel ekipman ve uzmanlığa sahiptirler. Anlaşma yapmadan önce şirketin lisanslı ve çevre kurallarına uygun olduğundan emin olun.

 • Tehlikeli atıkları geri dönüştürmek için uygun tesisler bulun. Bazı atıklar, geri dönüşüm tesislerinde yeniden işlenebilir ve yeniden kullanılabilir ürünlere dönüştürülebilir. Bu tesisleri araştırarak atıklarınızı doğru şekilde yönlendirebilirsiniz.

 • Tehlikeli atıkları güvenli bir şekilde depolamak için uygun konteynerler kullanın. Bu konteynerler, atıkların çevreye zarar vermesini önlemek ve insan sağlığına zarar verme riskini azaltmak için özel olarak tasarlanmıştır.

 • Tehlikeli atıkları azaltmaya yönelik stratejiler geliştirin. Atıklarınızı azaltmak için daha az zararlı alternatif maddeler kullanarak veya atık üretimini en aza indirerek çevresel etkinliği artırabilirsiniz.

 • Tehlikeli atıkları toplamak ve imha etmek için yerel düzenlemelere ve çevre koruma kurallarına uyun. Bu kurallar, atıkların güvenli bir şekilde işlenmesini ve çevreye zarar vermeden imha edilmesini sağlamak için belirlenmiştir. Bu nedenle, atık yönetimi planınızı bu kurallara uygun olarak oluşturun ve uygulayın.

Tehlikeli atıkların geri dönüştürülmesi, çevrenin korunması ve insan sağlığının korunması açısından son derece önemlidir. Bu nedenle, atıklarınızı doğru şekilde yönetmek için gerekli adımları atmak önemlidir.

Gıda Atıklarının Geri Dönüşümü

Gıda atıklarının geri dönüşümünde temel olarak tercih edilen üç farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlar; hayvan yemi hammaddesi üretimi, biyogaz üretimi ve kompost elde etme yöntemidir. Üretim prosesinin kolaylığı, üretim maliyetinin diğer yöntemlere göre düşük olması nedeniyle genel olarak gıda atıklarının geri dönüşümü ile hayvan yemi hammaddesi üretim yöntemi tercih edilmektedir. Ancak bu yöntem, genel olarak bozulmaya karşı dayanıklı, kuru gıda ağırlıklı gıda atıklarında kullanılabilmektedir. Et ve süt ürünleri vb. çabuk bozulan, bakteri üreten ve içecek vb. sıvı atıklar gibi hayvan yemine katılması uygun olmayan ya da yönetimi zor olan atıkların geri dönüşümünde diğer yöntemler tercih edilmektedir.

 

Hayvan Yemi Olarak Kullanım (Animal Feed): Yaş sebze-meyve gibi gıda atıkları ve artıkları direk olarak, şekerleme, bakliyat vb. gıda atık ve artıkları ise parçalama ve farklı katkı maddeleri ile karıştırılarak hayvan yemi olarak değerlendirilebilmektedir.

 

Biyogaz Üretimi (Anaerobik parçalama): oksijensiz ortamda, anaerobik bakteriler vasıtasıyla gıda ürünlerinin parçalanarak elde edilen biyogazın yakıt olarak kullanılması sağlanmaktadır.

 

Kompost (Compost): Hayvan yemi ve biyogaz üretimine uygun olmayan gıda atıkları kompost yöntemi ile gübreye dönüştürülerek tarımsal alanda kullanılabilmektedir.