Gıda Atıklarının Geri Dönüşümü

Paylaş:

Gıda atıklarının geri dönüşümünde temel olarak tercih edilen üç farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlar; hayvan yemi hammaddesi üretimi, biyogaz üretimi ve kompost elde etme yöntemidir. Üretim prosesinin kolaylığı, üretim maliyetinin diğer yöntemlere göre düşük olması nedeniyle genel olarak gıda atıklarının geri dönüşümü ile hayvan yemi hammaddesi üretim yöntemi tercih edilmektedir. Ancak bu yöntem, genel olarak bozulmaya karşı dayanıklı, kuru gıda ağırlıklı gıda atıklarında kullanılabilmektedir. Et ve süt ürünleri vb. çabuk bozulan, bakteri üreten ve içecek vb. sıvı atıklar gibi hayvan yemine katılması uygun olmayan ya da yönetimi zor olan atıkların geri dönüşümünde diğer yöntemler tercih edilmektedir.

 

Hayvan Yemi Olarak Kullanım (Animal Feed): Yaş sebze-meyve gibi gıda atıkları ve artıkları direk olarak, şekerleme, bakliyat vb. gıda atık ve artıkları ise parçalama ve farklı katkı maddeleri ile karıştırılarak hayvan yemi olarak değerlendirilebilmektedir.

 

Biyogaz Üretimi (Anaerobik parçalama): oksijensiz ortamda, anaerobik bakteriler vasıtasıyla gıda ürünlerinin parçalanarak elde edilen biyogazın yakıt olarak kullanılması sağlanmaktadır.

 

Kompost (Compost): Hayvan yemi ve biyogaz üretimine uygun olmayan gıda atıkları kompost yöntemi ile gübreye dönüştürülerek tarımsal alanda kullanılabilmektedir.