İade Yönetim Çözümleri

İade Yönetim Çözümleri

İADE YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ
Ürün İade Süreçleri

Ürün iade süreçleri, iade ürünlerin müşterilerden teslim alınması, sayılması, depolanması ve imha edilmesi gibi gereksinimleri dolayısıyla üretici firmalar nezdinde hem finansal hem de operasyonel olarak ciddi bir yük yaratırlar.

İade Yönetimi

İş ortaklarımızın vakti çok kıymetli diyerek iade süreçlerindeki iş yüklerini hafifletmek adına:

  • İade ürünlerin müşterilerden teslim alınması
  • Neden kodlarına göre SKU bazlı sayım ve ayrıştırma yapılması
  • Onay ve resmi imha süreçleri boyunca depolanması
  • Yeme dönüştürülmesi veya geri kazanılması

gibi bir çok konuda ihtiyaca özel çözümler yaratıyoruz.