Mevzuat

Mevzuat

MEVZUAT
Yönetmelikler ve Mevzuat

Gıdanın yeme dönüşümü sırasında insan gıdası için geçerli olan mevzuatlar yerini yem ve hayvancılık sanayii için belirlenmiş mevzuatlara bırakır.

PTG olarak ürünlerin teslim alımından yem olarak çıkışına ve hatta artık ambalajların imhasına kadar olan süreçte ilgili bakanlıklar tarafından belirlenen mevzuatlara titiz bir şekilde uyarken bir yandan da yeni çıkan yönetmelikleri yakinen takip ediyoruz.

Operasyonlarımız kapsamında uyum sağladığımız mevzuat ve yönetmelikler:

Yemlerin Piyasaya Arzı Ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik

Yem Maddeleri Kataloğu

Atık Yönetimi Yönetmeliği