Resmi İmha Yönetim ve Danışmanlığı

Resmi İmha Yönetim ve Danışmanlığı

RESMİ İMHA YÖNETİM VE DANIŞMANLIĞI
Resmi İmha Yönetimi ve Danışmanlığı Nedir?

Bitmiş ürünlerin imha edildiği veya geri dönüşüme sunulduğu durumlarda, firmalar bu ürünler özelinde ticari bir kayıp yaşar.

Yaşanan bu kaybın tespit edilebilmesi ve ürünün gerçek değeri üzerinden vergilendirilebilmesi adına firmalar, 213 sayılı vergi usul kanununun 267. maddesi kapsamında bulunudukları vergi dairelerine müracaat edip ürünlerin emsal değerinin takdir esası ile tespit edilmesini talep edebilirler.

 

Takdir komisyonu süreçlerinde iş ortaklarımıza aşağıdaki kapsamda destek olarak bu sürecin mümkün olduğunca hızlı ve pürüzsüz bir şekilde ilerlemesini sağlıyoruz:

  • Vergi dairesine başvuru yapılması ve başvuru takibi
  • Ürünlerin tespit ve imha süreci boyunca depolanması
  • Bilirkişi organize edilmesi
  • İmha ve/veya geri dönüşüm operasyonunun tamamlanması